Om Magnetterapi

Hva er Magnetterapi?

Behandling med magneter har eksistert lenge.
Allerede for flere tusen år siden ble magnetiske steiner brukt til å helbrede og behandle sykdommer.
Både mennesker og dyr avgir svake magnetiske felt. Disse skapes av de kjemiske reaksjonene i cellene og i ionestrømmene i kroppen vår.
Det er almen kjent at dersom jorden ikke hadde sitt magnetiske felt, ville alt liv på jorda dø ut.

Det viste seg også at astronauter som dro ut i verdensrommet, ut fra jordens beskyttende magnetiske felt, ble syke.
Amerikanerne og russerne bevilget derfor mye penger til å forske på feltet og det var også de som først utviklet moderne behandlingsutstyr med magnetterapi.

Det er altså ingen tvil om at magnetisme påvirker kroppen vår og det er bevist at dersom man tilfører magnetiske impulser av ulik styrke til cellene, kan man styre deres livsfunksjon.

Hvordan virker Pulserende Magnetfeltterapi?

Pulserende magnetfeltterapi (PMFT) avgir ulike frekvenser som trenger inn i organismen og påvirker skadde og svekkede celler.
Blodårene utvider seg og på den måten øker blodgjennomstrømningen i kroppen. Dette hjelper cellene til å transportere bort avfallsstoffer, som kolesterol og kalkavleiringer, samt tilføre ny næring og oksygen til cellene.
Når man tilfører magnetisme som beveger de elektrisk ladede komponentene i cellene, kan man endre cellenes livsfunksjon.

Behandlingen ”lader” altså opp cellene slik at kroppen helbreder seg selv.

Pulserende magnetfeltterapi fungerer godt til å behandle og forebygge følgende skader/ lidelser:

"Videre kan bruk av magnetterapi virke til å roe ned det autonome nervesystemet og stabilisere de indre organenes funksjon, slik at organismen kommer tilbake i balanse.
Brukere av magnetterapi mener også at behandlingen styrker immunforsvaret og at sykdommen forsvinner raskere."

Kildehenvisning: Norsk magnetterapi ved Lars Frode Haugen.

Utdrag fra Helse og Sosialdepartementet NOU 1998:21 om magnetfeltterapi.

Magnetterapi og idrett

"Mange idrettsskader kommer av for høy melkesyreproduksjon.
For høy melkesyre har en hemmende virkning på kroppens pH-balanse og det oppleves som smerte.
Pulserende magnetterapi øker blodgjennomstrømningen i kroppen og hjelper cellene med å kvitte seg med avfallsstoffer, samtidig som cellene tilføres mer oksygen og næringsstoffer.
Man vil derfor oppleve en raskere restitusjon ved sykdom og skade ved bruk av magnetterapi."

Kildehenvisning: Vaclavec MV Doctor ”Magnotherapy- the pHacts” fra 1999 .

Ron McAndrew, Englands fridrettsleder.