Om Equimag

Equimag har vært på markedet siden 2001 og brukes av veterinærer, terapeuter og privatpersoner over hele verden.
En kombinasjon av høy kvalitet, brukervennlighet samt nyeste teknologi, har gjort Equimag til en ledende aktør på markedet.
De forhåndsprogrammerte behandlingsprogrammene er designet utfra utallige publiserte dokumenter om pulserende magnetterapi (PMFT), samt tilbakemelding fra brukerne selv.

Behandlingssystemet er utviklet i samarbeid med:

  • Dr. Med. Vet, Waltraud Geisel (praktiserende veterinær)
  • Dr. Med. Hannelore Bliz (lege og forsker med magnetterapi som spesialfelt)
  • Dipl. Ing. Peer Kostal.

Equimag produseres utelukkende i Tyskland, og er nå tilgjengelig på det skandinaviske markedet!