Print this page
Published in Reportasjer

Statiske magneter vs. pulserende magnetfelt.
Hva er forskjellen og hvorfor er pulserende magnetfelt foretrukket behandlingsform? .

Bruk av magneter i forbindelse med bedre helse og helbredelse har blitt studert lenge.
Tilgjengeligheten på produkter som magnetiske armbånd, magnetsåler, magnethalskjeder og magnetmadrasser har gjort sitt til at bruken er mer utbredt.
Det er viktig å forstå forskjellen på statiske magneter og et pulserende magnetfelt (som er dynamisk) for å få de terapautiske resultatet man ønsker.

Har du noen gang forsøkt å presse to magneter mot hverandre?
Den motstanden du kjenner er et magnetfelt. Dette er statiske magneter, og det feltet du kjenner som motstand når du forsøker å presse de mot hverandre, vil være der uansett om magnetene presses mot hverandre eller ikke.
Pulserende magnetfelt trenger ingen fysiske magneter.
Magnetfeltet dannes ved at strøm ledes via koppercoiler som finnes i en matte eller en behandlingsstav.Resultatet er et dynamisk og større magnetfelt. 
Statiske magneter har et satt magnetfelt- de forandrer seg ikke. 
Kroppen kan bli vant til statiske, ikke bevegelige, magneter. Derfor er statiske magneter ofte sterkere, og må brukes lengre for å oppnå effekt. 

Terapautisk bruk

Statiske magneter brukes bla på akupunkturpunkter.
Disse magnetene varierer i styrke fra 500 Gauss til mer enn 3000 Gauss i intensitet, og brukes på akupunkturpunkt som befinner seg opptil 10mm under huden.
Et pulserende magnetfelt kan derimot penetrere hele organismen og skape en kaskade effekt på cellene inne i kroppen. 
Fordi magnetfeltet er dynamisk vil ikke kroppen venne seg til behandlingen. 
Derfor vil langvarig behandling med pulserende magnetfelt være effektivt.
Behandling med pulserende magnetfelt kan foregå med en lavere intensitet og behandlingen kan vare kortere.

Det finnes studier av flere ulike signaler og typer av magneter (både statiske magneter og pulserende magnetfelt) som viser effekt.
Noen hevder at kun et bestemt signal eller intensitet vil gi ønsket klinisk eller biologisk effekt, men det finnes ingen entydig forskning på dette.
Siden dette ikke er tilstrekkelig dokumentert, er det klart at det samme biologiske resultatet oppnås ved bruk av forskjellige signaler.

Laboratoriesystemer har målt identiske responser på både statiske magneter og pulserende magnetfelt.
Undersøkelser av den delen av muskelsystemet som gjør at muskler jobber bedre og slapper av («The Ca2+/Calmodulin-dependent myosin phosphorylation system») er blitt grundig studert med både statiske magneter og pulserende magnetfelt. 
Et eksempel viser at bruk av en 450 Gauss statisk magnet og et 0,2 Gauss pulserende magnetfelt både aksellererte fosforylering (en prosess som hjelper å skru av og på celleprosessen) av flere enzymer og andre cellulære prosesser) med nesten det dobbelte. 
Lignende resultat har blitt oppnådd for nervecellevekst.

Forskjellen mellom statiske magneter og systemer med pulserende magnetfelt må dokumenteres bedre.
Likevel synes det tydelig at statiske magneter egner seg best på akupunkturpunkter og andre lokale overflatiske punkter, mens bruk av pulserende magnetfelt er den foretrukne behandlingsformen for behandling av skader som ligger lengre ned enn 10 mm under huden. 

Kildehenvisning

Login to post comments